2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙ

Στις 15.09.2023 το ΚΑΝΑΡΙΝΙ μας, η Σχολή Ελληνικής Μουσικής Βερολίνου, γιορτάζει τα δύο χρόνια λειτουργίας της. Σιγά σιγά αρχίζουμε και πεταρίζουμε τα φτεράκια μας..

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τα υπέροχα πλάσματα του Βερολίνου που μας εμπιστεύτηκαν εξ αρχής, μας βοήθησαν να φτιάξουμε τη φωλιά μας και στήριξαν, άμεσα και έμμεσα, το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό μας έργο. Επίσης ευχαριστούμε τους δασκάλους των μαθημάτων και των σεμιναρίων μας που μας τιμούν με τη συνεργασία τους σ’ αυτό το εγχείρημα. Μας συγκινείτε και μας γεμίζετε δύναμη για να συνεχίσου να εργαζόμαστε ώστε να λαλούμε και να πετούμε παρέα..

Ακολουθεί ένα μικρό χρονικό των μουσικών γεγονότων στα οποία συμμετείχαμε μαζί με καθηγητές και μαθητές:

4 Δεκεμβρίου 2021: Συναυλία „Μουσικές του Αιγαίου“, σε συνεργασία με τη μουσική σχολή BTMK, στην UFA Fabrik

17 Ιουνίου 2022: Συμμετοχή της Μαθητικής Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ BERLIN στην καλοκαιρινή γιορτή του Perivoli e.V. στο Britz

26 Ιουνίου 2022: Συναυλία της Μαθητικής Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ με τίτλο: „Οι Μουσικές της Σμύρνης Ι“, Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

23 Σεπτεμβρίου 2022: Συναυλία „Από τις δυο πλευρές του Αιγαίου” στα πλαίσια του Neuköllner Woche στο Spiti, Morusstrrasse 18A.

11 Οκτωβρίου 2022: Διεξαγωγή εργαστηρίου ελληνικής μουσικής στο Βavul.

14 Φεβρουαρίου 2023: Εργαστήριο, jam session και κοπή της πίτας της Σχολής στο Bavul.

6 & 7 Μαΐου 2023: Σεμινάριο Μακάμ και Αυτοσχεδιασμού με τον Γιάννη Δερμιτζάκη.

6 & 7 Μαΐου 2023: Σεμινάριο Μουσικές από τα νησιά του Αιγαίου με το Γλαύκο Σμαριανάκη.

5 Μαΐου 2023: Συναυλία „Μουσικές του Καφέ Αμάν” με το Γιάννη Δερμιτζάκη, τον Γλαύκο Σμαριανάκη και την Άσπα Ανωγιάτη στο Bavul.

6 Μαΐου 2023: Συναυλία – Γλέντι με το Γιάννη Δερμιτζάκη, το Γλαύκο Σμαριανάκη, το Μίμη Σανδαλή, την Άσπα Ανωγιάτη και την ορχήστρα ΚΑΝΑΡΙΝΙ στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου.

7 Μαΐου 2023: Jam Session ελληνικής μουσικής στο Engels Café.

20 & 21 Μαΐου 2023: Σεμινάριο νέυ και τροπικής μουσικής με τον Χρήστο Μπάρμπα.

19 Μαΐου 2023: Συναυλία με τον Χρήστο Μπάρμπα και το Trio Kismet στο Bavul.

3 Ιουνίου 2023: Συμμετοχή μελών της Ορχήστρας Καναρίνι στη συναυλία „Kann Jemand meine Stimme hören?“ για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας στην Kapernaum-Kirche.

2 Σεπτέμβρη 2023: Συμμετοχή της Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ BERLIN στο καλλιτεχνικό φεστιβάλ BRAMAT 2023 στο Goleniow της Πολωνίας.

Για τη σχολική χρονιά 2023/2024 έχουμε ετοιμάσει ένα πολύχρωμο μπουκέτο μουσικών και μουσικοκινητικών μαθημάτων για μικρούς και μεγάλους, ποικιλία μουσικών οργάνων και καθηγητών, θεωρίες, εργαστήρια, μαθήματα-πρόβες, σεμινάρια, συναυλίες..

Από την πολύμορφη δημοτική παράδοση ως την αστική λαϊκή μουσική, το σμυρνέικο και το ρεμπέτικο, ως τους σύγχρονους συνθέτες και τραγουδοποιούς, η μαγεία της ελληνόφωνης μουσικής είναι μια αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο. Σας προσκαλούμε να την ανακαλύψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο σάιτ μας www.kanarini.de, στείλτε μας ένα e-mail στο contact@kanarini.de ή πάρτε μας τηλέφωνο στο +49 178 3143174 (& WhatsApp) ή στο +496980638852 (& WhatsApp).

Με αγάπη

το ΚΑΝΑΡΙΝΙ σας

K ANARINI BERLIN WIRD 2

Am 15.09.2023 feiert KANARINI, die Berliner Schule für Griechische Musik, ihr zweijähriges Bestehen. Langsam beginnt der lieblich singende Vogel mit den Flügeln zu schlagen…
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den wunderbaren Geschöpfen Berlins bedanken, die uns von Anfang an vertraut haben, die uns geholfen haben, unser Nest zu bauen und die direkt und indirekt unsere Bildungs- und Kulturarbeit unterstützt haben. Wir danken auch den Dozenten unserer Kurse und Seminare, die uns mit ihrer Mitarbeit an diesem Projekt zutiefst ehren. Ihr bewegt uns und gebt uns die Kraft, weiter zu arbeiten, damit wir gemeinsam mit unseren Schülern singen und fliegen können.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Chronik der musikalischen Veranstaltungen, an denen wir bisher mit Lehrern und Schülern teilgenommen haben:
4. Dezember 2021: Konzert „Musik der Ägäis“, in Zusammenarbeit mit der BTMK Musikschule, in der UFA Fabrik
17. Juni 2022: Teilnahme des Studentenorchesters KANARINI BERLIN am Sommerfest von Perivoli e.V. in Britz.
26. Juni 2022: Konzert des Studentenorchesters mit dem Titel: „Die Musik von Smyrna I“, in der Hellenischen Gemeinde Berlin.

23. September 2022: Konzert von griechischer traditioneller Musik mit dem Kanarini-Orchester im Rahmen der Neuköllner Woche in Spiti, Morusstrrasse 18A.

11. Oktober 2022: Griechischer Musikworkshop und Jam session in Bavul
14. Februar 2023: Workshop, Jam session und Neujahr-Party der Schule in Bavul
6. und 7. Mai 2023: Makam- und Improvisationsseminar mit Yannis Dermitzakis
6. und 7. Mai 2023: Seminar „Musik von den Ägäischen Inseln“ mit Glafkos Smarianakis
5. Mai 2023: Konzert „Musik des Café Aman“ mit Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis und Aspa Anogiati in Bavul
6. Mai 2023: Konzert mit Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis, Mimis Sandalis, Aspa Anogiati und dem KANARINI Orchester in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin.

7. Mai 2023: Jam Session mit griechischer Musik im Engels Cafe
20. und 21. Mai 2023: Seminar über Ney und modale Musik mit Christos Barbas
19. Mai 2023: Konzert mit Christos Barbas und dem Trio Kismet im Bavul
3. Juni 2023: Teilnahme von Mitgliedern des Kanarini Orchesters an dem Konzert „Kann Jemand meine Stimme hören?“ für die Erdbebenopfer in der Türkei in der Kapernaum-Kirche.
2. September 2023: Teilnahme des Kanarini Berlin Orchesters am Kunstfestival BRAMAT 2023 in Goleniow, Polen.

Für das Schuljahr 2023/2024 haben wir einen bunten Strauß an Musik- und Musik-Bewegungs-Kursen für Erwachsene und Kinder, eine Vielzahl von Musikinstrumenten und Lehrern, Theorien, Workshops, Orchester-Kursen, Seminaren und Konzerten vorbereitet.
Von der vielfältigen volkstümlichen Tradition bis hin zur städtischen Volksmusik, von Smyrna und Rebetiko bis hin zu zeitgenössischen Komponisten und Liedermachern – die Magie der griechischen Musik ist wie eine große Umarmung, die die ganze Welt umfasst. Wir laden Sie ein, sie zu entdecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.kanarini.de, schicken Sie uns eine E-Mail an contact@kanarini.de oder rufen Sie uns an unter +49 178 3143174 (& WhatsApp) oder +30 6980 638852 (& WhatsApp).

Mit Liebe
Ihr KANARINI BERLIN

K ANARINI’S SECOND BIRTHDAY

On 15.09.2023 KANARINI, the Berlin School of Greek Music, celebrates two years of operation. Slowly our sweet singing bird starts to flap its wings…
We would like to thank from the bottom of our hearts the wonderful creatures of Berlin who trusted us from the very beginning, helped us to build our nest and supported, directly and indirectly, our educational and cultural work. We also thank the teachers of our courses and seminars who honour us with their cooperation in this project. You move us and fill us with strength to keep working so that we can sing and fly together with our students.

Below is a short chronicle of the musical events we have participated in with teachers and students:
4 December 2021: Concert „Music of the Aegean“, in collaboration with the music school BTMK, at the UFA Fabrik.
17 June 2022: Participation of the KANARINI BERLIN Student Orchestra at the summer feast of Perivoli e.V. in Britz.
26 June 2022: Concert of KANARINI ORCHESTRA with the title: „The Musics of Smyrna I“, Hellenic Community Berlin.

23 September 2022: Concert of Greek traditional Music with Kanarini Orchestra as part of the Neuköllner Woche at Spiti, Morusstrrasse 18A.

11 October 2022: Greek music workshop at Bavul.
14 February 2023: Workshop, jam session and cake-cutting party of the School at Bavul.
6 & 7 May 2023: Makam and Improvisation Seminar with Yannis Dermitzakis.
6 & 7 May 2023: Seminar „Music from the Aegean Islands“ with Glafkos Smarianakis.
5 May 2023: Concert „Music of the Cafe Aman“ with Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis and Aspa Anogiati at Bavul.
6 May 2023: Concert with Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis, Mimis Sandalis, Aspa Anogiati and the KANARINI Orchestra at the Hellenic Community of Berlin.

7 May 2023: Jam Session of Greek music at Engels Cafe.
20 & 21 May 2023: Seminar of ney and modal music with Christos Barbas.
19 May 2023: Concert with Christos Barbas and Trio Kismet at Bavul.
3 June 2023: Participation of members of the Kanarini Orchestra in the concert „Kann Jemand meine Stimme hören?“ for the earthquake victims of Turkey at Kapernaum-Kirche.
2 September 2023: Participation of the Kanarini Orchestra BERLIN in the BRAMAT 2023 performing arts festival in Goleniow, Poland.

For the school year 2023/2024 we have prepared a colourful bouquet of music and music-movement for children and adults as well as theatre courses, a variety of musical instruments and teachers, theories, workshops, orchestra courses, seminars, concerts.
From the diverse folk tradition to urban folk music, from Smyrna and Pireus rebetiko to contemporary composers and songwriters, the magic of Greek music is like a big embrace that fits the whole world. We invite you to discover it.

For more information:

Visit our website www.kanarini.de, send us an e-mail to contact@kanarini.de

or call us at +49 178 3143174 (& WhatsApp) or +496980638852 (& WhatsApp).

With love
Your KANARINI

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert