Εργαστήρι Κρουστών – Ομαδικό μάθημα για όλα τα επίπεδα

(English below)

Με τη Χρυσάνθη Γερογιαννάκη

Όλες/-οι αντιλαμβανόμαστε λίγο πολύ τι είναι ρυθμός. Mπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος προγραμματισμένης γνώσης που υπάρχει μέσα μας και αποτελεί δομικό στοιχείο όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ίδια της ζωής.

Η ιστορία των κρουστών συμβαδίζει με την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς κάποια από τα πρώτα μουσικά όργανα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν κρουστά.

Τι θα μάθουμε λοιπόν σε αυτό το Εργαστήρι Κρουστών; Βασικές αρχές ρυθμικής θεωρίας, παραδοσιακή ρυθμολογία, σημειογραφία, ανάγνωση παρτιτούρας, αυτοσχεδιασμό, ρυθμική συνοδεία και εκμάθηση τεχνικής μέσω πρακτικής με τα όργανα.

Το μάθημα απευθύνεται σε όσες/-ους θέλουν μια ομαδική, δημιουργική απασχόληση καθώς και σε εκείνες/-ους που έψαχναν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη μουσική και τα κρουστά, μέσα σε ένα φιλικό και εγκάρδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Έναρξη: Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Πού; Στο Spiti Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstrasse 18A , 12053 Neukölln

Διάρκεια: 4 μαθήματα το μήνα, κάθε Πέμπτη 19.00-20.30 μέχρι 22.06.2023.

Κόστος: 85 ευρώ το μήνα

Το μάθημα είναι ανοιχτό για όλες/-oυς ανεξαρτήτως επιπέδου, εμπειρίας και ηλικίας. Φέρτε το κρουστό σας, τη/ο φίλη/ο σας και ελάτε να παίξουμε!

 Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλ: 0178 3143174 ή στο E-mail: contact@kanarini.de

Ξεκινάμε!

Drumming Workshop – A group lesson for all levels

With Chrysanthi Gerogiannaki

Everyone realizes more or less what rhythm means. We can say it is a kind of pre-programmed knowledge, which is hidden inside us, and represents a building substance not only of music, but of life itself.

The history of drums takes place paralelly to the history of mankind. Drums belong to the very first instruments that human beings ever used.

In this drumming workshop we are going to get basic knowledge of rhythmic patterns, traditional rhythmic patterns, score reading and writing, improvisation, rhythmic accompaniment, as well as learn the technique through practical exercises with the instruments.

This course is made for everyone that seeks a creative group activity and of course everyone who has been looking for a way to get in contact with music and drumming within a friendly and warm atmosphere.

Start: Thursday 2. February 2023

Where? In Spiti / Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstraße 18A, 12053 Neukölln

When? Every Thursday (4 lessons per month), 19.00-20.30, till 22.06.2023

Fee: 85 euro per month.

The course is open to all, whether beginners or more experienced players. Bring your instruments and your friends and let΄s drum together!

Infos and registration: Tel. 0178 3143174 oder per e-mail at: contact@kanarini.de

Off we go!

Trommel-Workshop: ein Gruppenkurs für alle Niveaus

Mit Chrysanthi Gerogiannaki

Alle verstehen mehr oder weniger, was Rhythmus bedeutet. Μan kann sagen, dass es eine Art vorprogrammiertes Wissen ist, welches in uns Menschen steckt, und ein Bauelement nicht nur der Musik, sondern des Lebens selbst darstellt.

Die Geschichte der Trommeln begleitet die Geschichte des Menschseins; denn Trommeln zählen zu den ersten Musikinstrumenten, die der Mensch verwendete.

In diesem Trommel-Workshop werden wir Grundwissen über Rhythmik, traditionelle Rhythmik, Notenschrift, Notenlesen, Improvisation, rhythmische Begleitung erlangen, und die Technik durch praktische Übung mit den Instrumenten erlernen.

Der Kurs betrifft alle, die eine kreative Beschäftigung in der Gruppe suchen, sowie alle, die schon lange auf eine Gelegenheit gewartet haben, mit Musik und dem Trommeln in einer freundlichen und herzlichen Stimmung in Kontakt zu kommen.

Beginn: Am Donnerstag, 02. Februar 2023

Wo: Im Spiti / Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstraße 18A, 12053 Neukölln

Dauer: einmal pro Woche, 19.00-20.30

Kost: 85 Euro im Monat.

Der Kurs ist offen auf alle, unabhängig von vorherigen Kenntnissen, Erfahrung usw. Bringt eure Trommel und eure/n FreundIn mit und lasst uns zusammen spielen!

Infos und Anmeldungen unter : Tel. 0178 3143174 oder an per Mail an: contact@kanarini.de

Es geht los!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert